18 yıl süresinde perlit ve yıkama alanında maddi ve manevi olarak güç kazanan şirketimiz günümüzde sektörün en kapsamlı ve güçlü firması haline gelmiştir.

PERLİT “NEDİR”


perlit_1Perlit terimi; petrografide soğumaya bağlı olarak meydana gelen uzamanın, gözle ya da mikroskopla görülebilecek konsantrik yapı veya kırılmasının meydana getirdiği özel bir volkanik camsı kayaç türünü ifade eder. Perlit’ in kırılmış olan parçaları inci parlaklığındadır. Bunun için inci gibi cilası olan, soğan kabuğu şeklinde lav yapılı, bir camsı kayaç olarak tarif edilir. Ticari anlamda ise perlit, elverişli bir sıcaklığa birden bire getirildiği zaman genleşen volkanik menşeli ve doğal olarak asidik bir camdır. Yani perlitin halen ticarette kullanılış şekli, erime derecesine kadar ısıtıldığı veya alev temasına kısa biran bırakıldığı zaman tepkimeye geçerek genleşir. Perlit adı kayaca verildiği gibi gerileştirilmiş ürüne de ticari olarak verilmektedir. Diğer volkanik camlardan farklı olmasının sebebi bünyesinde yüksek miktarda su tutma özelliğidir. Perlit Radyoaktif içermeyen bir madendir. Bu özelliği ile yağ, içme suyu ve benzeri gıda sularının filtre edilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır.Perlit bünyesinde, bol miktarda hava boşluğu bulundurmaktadır.Bu özelliği ile etkin bir ısı yalıtım, izolasyon malzemesidir.

perlit_2Perlit Magma veya yoğun lavın ani soğuması ile meydana gelen, inci görünümünde küçük parçalara ayrılmış, granit bileşimine benzer tabii bir cam. Perlite inci taşı da denir. Gri ve yeşilimsi olanları Ünlüdür, fakat kahverengi kırmızı ve mavinin çeşitli tonlarında olanları da vardır. Parlaklıkları incimsi veya yağımsı gibidir. Perlit 1950 yıllarına kadar ticari bir önem taşımıyordu. Fakat 1950′den sonra çok önem kazandı. Kırılmış perlit, yumuşatma sıcaklığına yaklaşık 800-1000°C kadar hızla ısıtılırsa içinde bulunan % 3-4 oranındaki su buharlaşarak perliti patlatır. Patlatılmış perlit, hacmi patlatılmadan önceki hacminin 20 misli olur. Böylece yoğunluğu oldukça düşük bir malzeme elde edilmiş olur. Tabii perlitin sertliği 4,5, yoğunluğu 2,2 ile 2,4 g/cm3 arasındadır. Parlatılmış perlit Türkiye’de 1970′li yıllarda kullanılmaya başladı. Türkiye’deki perlit yatakları batıda Ege Denizinden doğuda Kars ve Van yörelerine kadar yayılır. Başlıca perlit cevheri yatakları İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Ankara, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Kars ve Van illerindedir. Türkiye’de bulunan yatakların bütün rezervi milyarlarca tondur. MTA verilerine göre yüksek tenörlü cevherlerin görünür rezervi 11,5 milyon tondur. Her türdeki cevherin muhtemel ve potansiyel rezervlerinin tamamı 3,5 milyar tonu aşar. Bu bakımdan Türkiye’nin Perlit potansiyeli dünya ülkeleri arasında Amerika ve Rusya’dan sonra üçüncü sırayı alır.

Madde Oran (%)
SiO2 71,0 – 75,0
Al2O3 12,5 – 18,0
Na2O 2,9 – 4,0
K2O 4,0 – 5,0
CaO 0,5 – 0,2
Fe2O3 0,1 – 1,5
MgO 0,03 – 0,5
Serbest Nem Max. %0.5
pH 6
Yumuşama Nok. 890 – 1100 oC
Erime Nok. 1280 – 1380 oC
Serbest Nem %0.10
Kızdırma Kaybı %0.70
As Max. 7ppm
Pb Max. 6ppm

 

 

 

 

 

 


Herhangi bir katı-sıvı karışımının içindeki çözünmemiş katı maddelerin sıvıdan kolaylıkla ayrılmasını sağlamaktır. Soğuk veya sıcak ortamdaki karışımların filtrasyonunda berrak ve hızlı süzüntü elde etmede karşılaşılan sorunları yok etmektedir.

Mikronize Perlitin Kullanım Yerleri


perlit_5

1. Gıda Sanayiinde
* Meyva sularının üretiminde
* Bitkisel yağların üretiminde
* Diğer bazı gıda maddelerinin üretiminde
2. Su Arıtma İşlemlerinde
* Baraj içme sularının temizlenmesinde
* Havuz sularının temizlenmesinde
* Sanayi ve diğer atık suların temizlenmesinde
3. İlaç Sanayinde
4. Boya Sanayinde
5. Diğer Bazı Kimya Sanayinde

Mikronize Perlit Özellikleri

* Berrak ve hızlı süzme sağlar.
* 0,1 mikron ebadına kadar küçüklükteki partikülleri bile tutar.
* Yüksek sıcaklıkta üretildiğinden sterildir, sağlığa zararlı değildir.
* Süzme maddesi olarak hacim esasına göre kullanılır. Satışı ise ağırlık esasına göredir. Diğer malzemelerden %25-50 düşük yoğunluktadır. Bu nedenle en az %20 daha ekonomiktir.
* Filtre elemanının tıkanmasını önler ve kullanım süresini uzatır.
* Birim zamanda daha fazla süzüntü elde edilmesini sağlar.
* Süzme kapasitesi yüksek olduğundan, daha düşük yüzeyli filtrelerle çalışabilme olanağı sağlar.
* Süzüntünün özelliğini bozmaz, kesinlikle tat ve koku vermez.
* Kullanım amaçlarına göre muhtelif tane ebatlarında üretilebilir.
* Basınçlı, santrifüj ve vakumlu filtrasyonlarda başarı ile uygulanır .
* Doğal ve yerli malzeme olup kolay temin edilir


perlit_9

 • Gaziper % 90′ı n üzerindeki toplam gözenekliliği ve %60 dolayındaki havalanma gözenekliliği ile toprağın havalanmasını sağlar, drenajını düzenler.
 • Gaziper Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.
 • Gaziper Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tanponluğu ile ortam pH’ını kolayca düzenler.
 • Gaziper Isı İletkenliği düşük olduğundan, bitkinin günlük sıcaklık değişimlerinden zarar görmesini en aza indirger.
 • Gaziper infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır.
 • Gaziper İnorgonik olmasından dolayı yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.

Sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım şansı getirir. Gaziper sıralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak, fide harçlarında katkı maddesi olarakve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak başarı İle kullanılır.

ÇİMLENDİRME VE FİDE YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK GAZİPER

perlit_8Gaziper sebze ve çiçek tohumlarının çimlendirilmesi için çok elverişli bir ortamdır. Bu amaçla hazırlanan saksı veya kasalara nemlendirilmiş Gaziper doldurulur. Daha sonra iyice ıslatılır. Bu ortama tohumlar alışıla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yaprakları tam açılıp yere paralel bir görünüm alıncaya kadar tutulur. Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandığından dışarıdan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur. Fideler bu görünümünde iken şaşırtılmasına özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazık olan kökte saçaklanmalar başlar. Şaşırtmada gecikme sokum sırasında kök kaybına neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara şaşırtılır. Plastik torbalar 1:1 oranında Perlit-Torf karışımından hazırlanan bir harçla doldurulabildiği gibi, yalnızca Gaziper İle de doldurulabilir. Perlit-Torf karışımının 1 m3′üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2 O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyiği ile sulanması koşulu vardır. Bu uygulama genellikle sera üretimine yönelik fide yetiştirmek için önerilmektedir. Gaziper ‘ in çimenlendirme ortamı olarak en büyük üstünlüğü fidelerin şaşırtma sırasında hiç zedelenmeden çıkartılması ile kök kayıbının olmamasından kaynaklanır Steril olması ve özelliğini koruması ile yıllarca kullanımı mümkündür.Çimenlendirme ortamı olarak kullanılan Gaziper ‘in Süper iri olması gerekmektedir. 

KÖKLENDİRME ORTAMI OLARAK GAZİPER

Gaziper gerek tek başına gerek ise diğer harç materyalleri ile.karıştırılarak çiçek, sebze ve meyve çeliklerinin köklendirilmesinde başarıyla kullanılır.
Katlamanın yapıldığı kasalar yanlızca perlit ile doldurulmuş ise Öncelikle perlitin nemlendirilmesi ve sürgünlerin nemli perlite sokulmaları, sürekli olarak da perlitin nemli tutulması bu amaç İçin yeterlidir.
Köklendirme ortamı olarak Gaziper, bir organik madde ile 1:1′den 9:1′e değin oranlarda karıştırabilir.

YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK GAZİPER


Gaziper ‘in gerek topraklı gerekse topraksız kültürde pek çok yararlarını görmek mümkündür.

TOPRAKLI KÜLTÜRDE GAZİPER

Topraklı kültürde Gaziper toprağın gereksinimine göre toprak düzenleyici olarak veya su kayıplarını azaltıcı olarak kullanılır. İyi bir toprak düzenleyicide; yarayışlı su kapasitesi yüksek, baz değişimi ve ısı kapasitesi fazla, tuz miktarı ve ısı geçirgenliği düşük olma koşulları aranır. Bunların tümü perlitte bulunan özeliklerdir.
- Gaziper, ağır ve yapışkan topraklara karıştırıldığında drenaj ve havalanma özelliklerinden dolayı kaymak tabakası oluşmasını, çatlama, göllenme, şişme ve büzülmeyi engeller.
-Toprak düzenleyici olarak SERALARDA kullanılan Perlit toprağa kaba bir yapı kazandırdığı gibi toprağın su tutma gücünü ve besin maddelerinin yarayışlılığını da arttırmaktadır.
- Gaziper ile sera toprakları için kimyasal özelliklerin¬den daha önemli olan fiziksel özelliklerinin İstendiği yönde değişimi mümkündür. Alttan sulama ve damla sulama yapılan seralarda yastıkların üzerine 4-5 cm. kalınlıkta iri taneli Gaziper serildiğinde su kullanımı yarı yarıya azaltılabilir. Ziraat Fakültesinde yapılan bir araştırmada, sera toprağının üst kısmı 1:4 oranında iri Gaziper ile karıştırılmıştır. Burada yetiştirilen domateslere 02.11.1971 -26.05.1972 tarihleri arasında 6 defa karık sulaması yapıldığı halde normal sera toprağı n da kiler 21 defa sulanmıştır. Görülüyor ki Gaziper su kaybı ve iş gücü olarak büyük bir tasarrufa neden olmaktadır.

TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE GAZİPER

Giderek yorulan sera topraklarında karşılaşılan sorunları gidermek için son yıllarda topraksız tarım uygulamaları başlamıştır. Pek çok dış ülkede %95′lere varan oranlarda topraksız tarım uygulamaları görülmektedir. Bu uygulamalarda Gaziper tek başına kullanılabildiği gibi torf, kum, ağaç, kabuğu gibi diğer harçlar ile de karıştırılabilmektedir. -Topraksız kültürde Gaziper veya perlitli harç. sera toprağı üzerine serilen siyah bir plastik örtü üzerine 10-15 cm kalınlıkta yayılmakta ve fideler belli aralıklar ile bu yayılan tabaka üzerine dikilmektedir. Dikimi yapılan bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri besin eriyikleri ile yapılan sulamalar ile karşılanmaktadır.
-Diğer bir uygulama bitkileri; Gaziper yada bir başka Gaziper ‘li karışımla doldurulmuş 5-10 litre hacimli torbalarda yetiştirmektir. Bu yetiştirme şeklide çok kolaydır. Zira üretim; bu torbaları yine toprak üzerine yayılmış siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralamak ve bitkilerin besin eriyikleriyle su ve besin madde gereksinimlerini karşılamaktan ibarettir.
Topraksız kültürün üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz:
-Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir.
-Topraklı tarımda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir.
-Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltılabilir.
-Sızma ve buharlaşma kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanır.Toprak devre dışı kaldığı için, seralarda büyük İşgücü ve harcama gerektiren toprak işleme, yıkama, dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmaz.
-Tarım alanları, toprağa gerek kalmadığı için. daha yaygınlaştırılabilir.
* Hormon, kimyasallar ve gübreye ihtiyaç duyulmuyor. Toprak kullanılmadığı için toprak bakterileri ya da hastalıklarının yol açtığı riskler bu sistemde söz konusu değil.
* Ayrıca nadas uygulamasına da ihtiyaç yok. Tam otomasyonlu ve kontrollü üretim imkanı tanıması sayesinde ürün kalitesi yükseliyor.
* Normal seralara göre 2 ila 3 kat daha fazla verim elde ediliyor.

ÇİM SAHALARDA VE TOPRAK SAHALARDA

 • Gaziper ile çimlerin ömrü uzadığı gibi, balçıklarıma ve göllenme sorunlarının önüne de geçilebilir.
 • Gaziper ile çimin yaprak alanı genişlemekte, yaprak ve kök sayısı artmaktadır. Çiğnenen toprak lardaki sıkışma yarı yarıya azaltılmaktadır.
 • Çiğnenen ve çiğnenmeyen çimlerde Gaziper uygulaması aynıdır: 2,5 cm kalınlığındaki toprağa, 2,5 cm kalınlıkta Gaziper karıştırılarak 5 cm kalınlığında karışım elde edilir. Gaziper uygulama dan önce ıslatılmalıdır. Karıştırma işleminden sonra çim tohumu ekilir. Üzerine 4-5 kg/m2 yanmış çiftlik gübresi ile olanak varsa 100 gr/m2 toz kireçtaşı serilir. Eğer çiftlik gübresi yerine ticari gübre kullanılacak ise 50 gr/m2 % 26′lık amonyum nitrat, 65 gr/m2 %18′lik süper fosfat ve 15 gr/m2 potasyum sülfat karışımı, belirli aralıklar ile uygulanır. Sulama rejiminde bir değişiklik yapılmaz.
 • Çim sahalarda standart veya süper iri Gaziper kullanılmalıdır.
 • Gaziper homojen bir şekilde toprağa karıştırılmalı,ilk biçim öncesinde merdane çekilmeli ve kesim makas ile yapılmalıdır.

TOPRAK SAHALARDA uygulama ise toprağa esnek¬lik sağlaması ve yumuşak bir zemin elde edilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Toprak sahada üst zemi¬nin altına uygulanan Gaziper ile amaca ulaşılmak-tadır. Saha tanziminde tüm sahanın %30′unu Gaziper oluşturmaktadır.

ÜRETİM SONRASINDA


Gaziper eşsiz yalıtım özelliğinden dolayı depolama ve saklama binalarının izolasyonunda; hafifliğinden ve yine yalıtım özelliğinden dolayı taşımada, soğanların paketlenmesinde ve çok yıllık süs bitkileri saklamasında başarı ile kullanılır. Örnek olarak mantar yetiştirme tesislerinin ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla dış ve ara bölme duvarlarının yalıtımında; ısıtma ve soğutma borularının izolasyonunda; kullanımı önerilebilir.

PERLİTLİ ÇİMENTOLU KABA SIVA

Genleşmiş perlit agregası (TS 3681) ile çimento bir karışımıdır. Yeteri kadar su içerisinde gelberi ile karıştırılarak harç haline getirilir. 5 cm kalınlığa kadar uygulanabilir. Kaba sıva tatbikatından önce duvar yüzeyine 1 – 2 mm kalınlık yapılacak şekilde perlitli ( genleştirilmemiş perlitten ) sıva altı serpme harcı tatbik edilerek kuruması beklenir. Kaba sıva 0.5 – 1.0 cm’lik katmanlar halinde yapılır ve her katman kendini taşıyacak hale geldikten sonra diğer katmana geçilir. Kaba sıva yapımını takiben yüzeye 2 – 3 mm kalınlıkta perlitli ( genleşmemiş ) ince sıva harcı uygulanır. Kaba sıva uygulanmasında mala ile bastırılarak yüzey düzeltmesi yapılmaz. Yüzeyler mastar ile düzgün hale getirilir.

PERLİTLİ ALÇILI KABA SIVA

Genleşmiş perlit agregası ( TS 3681 ile alçı ve özel katkı malzemelerinin bir karışımıdır. 4 cm kalınlığa kadar uygulanabilir.
Bu tür kaba sıva üzerine yapılan perlitli ince sıvalar da alçılıdır. Diğer yapım ve uygulama şartları aynen perlitli çimentolu kaba sıva ( 15.11.1 ) gibidir.

PERLİTLİ ÇİMENTOLU İNCE SIVA

Perlit ( genleştirilmemiş ) çimento ve katkı maddeleri kullanılarak imal edilir. Perlitli çimentolu ince sıva iki şekilde kullanılır.
a) Fazla miktarda su ile karıştırılarak likit kıvamda çıplak yüzeylere sıvacı taşı veya mala ile serpilerek kaba sıva için yapışma yüzeyi oluşturmada
b) Normal ince sıva kıvamında kaba sıva yüzeyinde, dış şartlara karşı koruyucu kat yapımında ;
Perlitli ince ( çimentolu ) sıva alt ve üst yüzeylere 1 – 3 mm kalınlığında tatbik edilir. Sıva katları arasında ortam şartlarına göre 4 – 4 saat beklenmelidir.
Not : Alçılı yüzeylere tatbik edilmemelidir.

PERLİTLİ ALÇILI İNCE SIVA


Genleştirilmiş perlit ( ince 0 – 1 mm tane iriliğinde ) ile alçı ve özel katkı maddeleri kullanılarak imal edilir. Alçılı kaba sıvaların üst yüzeyinde kullanılır.

YÜZEY DÜZELTME SIVASI


( Perlitsiz ) alçı ve özel katkı malzemeleri kullanılarak imal edilir. İç yüzeylerde 2 – 3 mm kalınlığında uygulanır. Paslanmaz mala ile perdah yapılır. Çok parlak yüzey istenildiğinde keçe kaplı mala kullanılır.

GENLEŞMİŞ PERLİTLİ SIVANIN ÖZELLİKLERİ

• Yangına karşı saatlerce direnç gösterir. Üzerine uygulandığı yapı elemanını yangına karşı karşı korur
• Mükemmel ısı yalıtıcısıdır. Sıcak ve soğuğa karşı binaları mükemmel yalıtır.
• İnorganik malzemedir. Herhangi tehlikeli madde içermez.
• Hafif malzemedir. Birim zamanda geleneksel sıvalara göre daha çok alanda uygulama yapılabilir.
• Hafif olması nedeniyle bina yükünü azaltır ve bu da depremlerde binaların dayanımını artırır.
• Isı iletkenlik katsayısı geleneksel sıvalara göre çok daha düşüktür. Köpük benzeri yalıtım malzemelerinde olduğu gibi ısı geçirgenliği zaman içerisinde artmaz.
• Belki de en önemli özelliği, inorganik yapısı nedeniyle bina ömrü ile birlikte özelliğini kaybetmeden kalır.
• Binalarda, özellikle darbeli seslere karşı yalıtım sağlar

GENLEŞMİŞ PERLİTLİ SIVA YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- GaziSıva ve GaziŞap geleneksel sıva ve beton yapımı metotlarıyla binalara tatbik edilir. Diğer izolasyon malzemeleri gibi ek işçilik gerektirmez.Zamandan kazandırır ek maliyet yüklemez.
Sıvadan gaye, Doğa koşullarına karşı dayanıklığına güvenilemeyen gereç ve yapıyı korumak; su ya da rutubet geçişine engel olmak ve de Düzgün yapılamamış imalat yüzeylerini düzeltmek olduğundan, sıvaya özen gösterilmelidir.

2- Sıva, Kaba ve ince olarak, genellikle iki tabaka halinde vurulur. Yüzeyleri fazla büyük değil ve de düzgünse tavan sıvaları, seprme üzerine bir kat olarak yapılabilr.

3- Sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır. Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenir, yüzeydeki çıkıntı ve bulaşıklar kazınıp temizlenir, duvar dipleri betonsa süprülür, topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyice ıslatılır. (Bir zorunluluk yoksa, kirlenmemeleri için camlar sıvadan önce takılmamalıdır.
4-Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse, taşçı tarağı ile dişlenir; Yoğun beton, yoğun tuğla vb. pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere – aderans sağlamak için- önce Sika latex, Ecosal vb. katılmış çimento şerbeti ya da yüksek dozlu çimento harcı serpme vurulur. (serpme, su kaybından ufalanmaması- ölmemesi- için, sertleşinceye kadar ıslak tutulmalıdır).
5-Sıva yüzünün şakulünde ve düzlem olarak mastarında yapılabilmesi için önceden en çok 2 m. ara ile düşey düzleme şeritleri (Anal’ar) hazırlanır. Kaba sıva harcı bu Ana’lar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulur ve iyice bastırılarak sıkıştırılır, biraz sertleştikten sonra aynı harçla Ana’lar düzeyine kadar doldurulup, Ana’lar- ve sıva ile bir yüzde ise kasa- üzerinden kaydırılan mastarlarla düzlenir, kasa yanları mala ile basılarak ince sıva için biraz çıkırlaştırılır.( 2 cm’den kalın doldurmalar günaşırı tabakalar halinde vurulmalıdır. Son kat mozaik olacaksa- kaymaması için kaba sıva üzerine yatay olarak dalgalı çizgiler çekilir. Normal ince sıvada gerek yoktur, aksine sıva üstünde renk farkı yapar).
6- Köşeler bir yanı- cumbası-planya ile düzeltilmiş mastarlarla yapılır.(kapı pencere yanları- merkezler-ve kolon çıkıntıları köşelerinin gönyesinde yapılmaları şarttır).
7-İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılarak vurulur. (ince sıvanın dojzajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır). Mala ile kabaca düzeltilen yüzey, parmak basıncına karşı koyacak derecede sertleitikten sonra bir yandan fırça ile devamlı su seprilirken, tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek hiç bir çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmıyyıncaya kadar perdah edilir ve en son olarak da bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülür. (pervazsız kasalarda çatlama yerini saklayabilmek için arakesite ince bir derz açılır. Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz, dekoratif sıvalar özel tariflerine göre uygulanır, tavan sıvalarında uzun mastar kullanılır).
8- İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılmış, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır. (kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba sıva ile tamir edilmeli; İnce sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapılıp, ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmelidir.)
9-içerde önlem alma durumu hariç, dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgarlı havalarda yapılmamalı, olası ise güneşin çekildiği yüzlerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.
10- Dilatasyonlar sıva ile örtülmeyip aralık bırakılmalıdır.
11- Düzgünlük kontrolu: 20 cm’lik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda hareket ettirildiğinde, cetvelin herhangi bir durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark 1 mm’yi; 2 m’lik bir mastarın aynı şekilde gezidirilmesinde enine doğrultuda 5 mm’yi, boyuna doğrultuda 7mm ‘yi geçmemelidir. (süpürgelik düzeyinde de ayrıca mastar kontrolu yapılmalıdır).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıvanın kuruduktan sonraki Birim ağırlığı: 450-550 Kg/m3
Isı İletkenlik Değeri: /. h = 0,12 Kcal/mmC

ponza_2Kimyasal reaksiyonlara girmeyen ve suda çözünmeyen perlit bu özelliğinden dolayı çeşitli kimyasal maddelerle birlikte kullanılabilir.Yalıtım maddesi, süzme yardımcı malzemesi, kimyasal madde taşıyıcısı, dolgu maddesi vb. yerlerde kullanılmaktadır. Hafif malzeme olması sebebiyle kullanımı kolaydır, uygulanan ürünü aşındırmaz, kokusu yoktur, sağlık açısından zararlı değildir.

Perlit kimyasal yapısının kararlı olması nedeniyle kimyasal reaksiyonlara girmeyen ve suda çözünmeyen özelliği sebebiyle diğer kimyasal maddeleri etkilemeden (derişik hidroklorik asit hariç) kullanılabilmektedir.
Bu sebeple perlit, kimyasal madde taşıyıcısı, süzme yardımcı malzemesi, yalıtım maddesi, dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.
Çok etkin tekstil yıkama ürünüdür.
Suda çözünmez.Birlikte kullanıldığı diğer sıvı veya toz kimyasallarla tepkimeye girmez, özelliklerini değiştirmez.Steril malzemedir, sağlık açısından zararlı değildir. Ortama koku vermez.Nötr malzeme olduğu için asit veya baz özellik göstermez.
Perlit uygulanan ürünü aşındırmaz.